Page 15 - Gümüşhane MEM - Edergi
P. 15

Çalıkuşu Gümüşhane- 10. sayı    15

      Torul Halk Eğitimi Merkezi Tarafından Yılsonu Sergisi      Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Halk Eğitimi Mer-    leri her yaşa, ilgiye ve çağın ihtiyaçlarına uygun
      kezi tarafından yılsonu sergisi düzenlenen törenle  eğitim veren Hayat Boyu Öğrenme Merkezlerine
      açıldı.                        dönüşmüştür. Üstlendiği görev ile ülkemizin sos-
                                 yoekonomik kalkınmasına, istihdamına, sanayinin
      Törene Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, İl Milli Eği-
      tim Müdürü Metin Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü   ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman yetiştirilmesine,
      Eyyüp Zengin, kamu kurum müdürleri, kursiyerler   büyük katkılar sunmaktadır. Hayatın her alanına
      ve vatandaşlar katıldı.                hitap edecek bir şekilde çok büyük bir yelpaze-
                                 de hizmet veren, her türlü alanda kurs açabilme
      Törende konuşan Torul Kaymakamı Orhan Ayaz,      yeteneğine sahip Halk Eğitim Merkezimiz bu kap-
      Yıl boyunca kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz  samda çok önemli faaliyetler icra etmektedir. Halk
      tarafından üretilen el emeği ürünlerinin bulundu-   Eğitim Merkezimiz her zaman her yerde eğitim il-
      ğu serginin açılışını yapmak için bugün burada  kesiyle hareket etmektedir" dedi
      toplanmış bulunmaktayız. Halk Eğitim Merkez-
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20