Page 13 - Gümüşhane MEM - Edergi
P. 13

Çalıkuşu Gümüşhane- 10. sayı    13











































      lum eğitimi açısından çok önemli. Beşikten mezara   madencilik. Madencilik alanında ilimizde bulunan
      kadar eğitim diyoruz. Bu bağlamda ele aldığımız-   maden işletmelerine yönelik 7 adet kurs açılmış
      da Halk Eğitimi bizim için çok önemli ve çok de- bu kurslardan 124 kursiyer belge alarak istihdam
      ğerli bir müessese. Beşikten mezara kadar eğitim   edilmiştir. Geleneksel el sanatları ve yöresel kilim
      gerekiyor dediğimiz unsurun gerçekleşeceği yega-   ürünleri, gümüş takı işlemeciliği ve hediyelik ürün-
      ne mekanlar ve o mekanların en başında gelen  ler üretilerek turizm alanına yönelik çalışmalarımız
      kurumlarımızdan biri Halk Eğitim Merkezlerimiz. Bu  mevcuttur. Tarım ve hayvancılık alanına yönelik
      vesile ile bu kursların açılmasında ve bu kurslarda  olarak ise arıcılık, sürü yönetimi elemanı, meyve-
      eğitim verilmesi için emeği geçen tüm değerli kar-  cilik kursları açılmıştır. Hayat boyu öğrenme beşik-

      deşlerimize ve Halk Eğitim Müdürümüze teşekkür    ten mezara kadar bir süreci kapsamaktadır" diye
      ediyorum. Bu eğitimlerin ülkemize hayırlar getir- konuştu.
      mesini diliyorum" dedi.                Konuşmaların ardından sergi açılışı yapıldı ve el

      Gümüşhane Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan      emeği göz nuru eserler incelendi.
      Taş ise 2022-2023 eğitim öğretim yılında genel ve   2022-2023 eğitim öğretim yılında Halk Eğitim
      mesleki kurslar alanında 299 kurs açıldığını belirte- Merkezinde düzenlenen el sanatları, makine na-
      rek, "Bu kurslara 2 bin 275 erkek, 4 bin 799 kadın  kışı, yöresel kilim, giyim, iğne oyası, geleneksel el
      olmak üzere toplam 7 bin 74 kursiyer kayıt yap-    nakışları, dekoratif süsleme, hüsnü hat, gümüş takı
      tırmış ve bu kursiyerlerimizden 4 bini belge alma-  işlemeciliği kurslarının ürünlerinden oluşan el eme-
      ya hak kazanmıştır. İlimizin kalkınması her yönden  ği göz nuru sergisi 7 Haziran tarihine kadar açık

      gelişmesi ve istihdamın artması üç ana hedefte  kalacak.
      gerçekleştirilmelidir. Turizm, tarım, hayvancılık ve
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18