Page 11 - Gümüşhane MEM - Edergi
P. 11

Çalıkuşu Gümüşhane- 10. sayı    11


       (İşbaşı Gözlem) Faaliyetine 7 Yönetici Ve Öğretmen,

       12-18 Mart 2023 Roma/ İtalya'da  Eğitimde Müze
       Ve Kültür (İşbaşı Gözlem) Faaliyetine 8 Yönetici Ve
       Öğretmen, 6-12 Mart 2023 Croaiva/Romanya'da
       özel Eğitimde Yenilikçi Metodlar (İşbaşı Gözlem) Fa-
       aliyetine 8 Yönetici Ve Öğretmen ve Kısa Dönem Öğ-

       renci Hareketliliği Faaliyetine ise 12-18 Şubat 2023
       Prag/ Çekya'da 2 Öğretmen 6 Öğrenci katılım sağ-
       lamış olup toplamda 38 yurtdışı hareketliliği ile proje

       sona erdi.
       İl Milli Eğitim Müdürlüğünün kabul edilen akreditas-

       yonu kapsamında yeni sözleşmenin Eylül 2023 yı-
       lında imzalanması beklenmekte olup yeni dönemde
       yaklaşık 45 katılımcı ile yurtdışı eğitim faaliyetlerine

       devam edilecek.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16