Page 10 - Gümüşhane MEM - Edergi
P. 10

10  Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü       Okul Eğitimi Öğrenci ve Personel       Hareketliliği Akreditasyon Projesi       Tamamlandı


       Milli Eğitim Müdürlüğü Erasmus+ Akreditasyonu Projesi Değerlendirme Çalıştayı Konsorsiyum

       Üyesi Okulların Yönetici Öğretmen ve Öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti.

            illi Eğitim Müdürlüğü tarafından
            hazırlanan ve Dış İşleri Bakanlı-

       Mğı Avrupa Birliği Eğitim Ve Genç-
       lik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal
       Ajans) tarafından desteklenen "Okul Eğitimi

       Öğrenci ve Personel Hareketliliği Akreditas-
       yon Projesi" kapsamında 2021-2023 dönemi
       faaliyetleri tamamlandı.

       İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Teftiş Kuru-
       lu Başkanı Mustafa Atay ve Şube Müdürleri-    yan Proje değerlendirme çalıştayı, faaliyetle-

       nin katılım sağladığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü  re katılan yönetici öğretmen ve öğrencilerimi-
       Ar-Ge Birimi AB Projeler koordinatörü Serdar   zin gözlem ve kazanımlarını tüm katılımcılarla
       Serhat Salantur'un genel sunumuyla başla-  paylaşımıyla tamamlandı.

                                Proje ile konsorsiyum ortağı 15 okul yönetici

                                ve öğretmenlerinin katılımıyla tamamlanan
                                çeşitli iş başı gözlem ve kurs faaliyetleri kap-
                                samında 38 personel ve öğrenci 4 farklı Av-
                                rupa ülkesinde eğitim aldı. Proje kapsamın-
                                da; 19-26 Şubat 2023 Zaragoza/İspanya'da

                                Eğitim Aracı Olarak Masal Anlatıcılığı Kursu-
                                na 7 Öğretmen Ve Yönetici 12-18 Şubat 2023
                                Prag/ Çekya'da  Stem Eğtimi Ve Müfredatı
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15