Page 4 - Gümüşhane MEM - Edergi
P. 4

4   Gümüşhane İl Milli Eğitim Müdürlüğü


      Genç Bilaller Ezan Okuma                  de dereceye giren öğrencilerin ödülleri ve hediyele-
                                    ri, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, İl Milli Eğitim
      Yarışması Bölge Finali Yapıldı               Müdür Yardımcısı Musa Uncu, İl Milli Eğitim Şube
                                    Müdürü Adem Doğan, Din Eğitimi Genel Müdürlüğü
                                    Temsilcisi Fatih Maltepe ve diğer katılımcılar tarafın-
                                    dan verildi.
      Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü-
      müzce, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip
      Ortaokulları arasında düzenlenen "Genç Bilaller Ezan
      Okuma Yarışması'nın Bölge Finali Gümüşhane'de ya-
      pıldı.                           7. Sınıf Öğrencileri
      Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan yarışmada uyul-
      ması gereken kurallar ile ilgili bilgi verildi. Daha sonra  Bilgilerini Yarıştırdı
      yarışmaya katılan öğrenciler farklı makamlarda oku-
      dukları ezan ile performanslarını sergiledi.
                                    İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 7.sınıflara yöne-
      İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Li-     lik bilgi yarışması düzenlendi.
      seleri Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasına, Gü-
      müşhane, Ardahan, Artvin, Kars, Iğdır, Ağrı, Erzurum,   Bilgi paylaşımının yaygınlaştırılması, öğrencilerin
      Muş, Bingöl, Bayburt, Erzincan ve Rize'den gelen tem-   teşvik edilmesi, öğrencilere yarışma kültürünün ka-
      silciler katıldı.                     zandırılması ve öğrencilerin sınavlara hazırlanması-
                                    na yardımcı olmak amacıyla yapılan bilgi yarışma-
      Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması bölge yarışma-
      sında ortaokullar dalında; birinciliği Rize Mahmut Ce-   sında öğrencilere Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri,
      lalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ömer     Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü ve Genel Kültür
      Nasuhi Çelik, ikinciliği Artvin Arhavi Nurettin Çarmıklı  alanlarından soru soruldu.
      İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Ethem Enzin,    Bilgi yarışmasına 12 Ortaokuldan üçer öğrenci ka-
      üçüncülüğü ise Iğdır Karaağaç İmam Hatip Ortaokulu     tıldı. Oldukça çekişmeli geçen ve 20 sorunun sorul-
      öğrencisi Cabrail Aktemir aldı.              duğu bilgi yarışmasında Merkez Atatürk Ortaokulu,
      Liseler dalında yapılan yarışmada; birinciliği Erzincan  15 Temmuz Şehitler İmam Hatip Ortaokulu ve Özel
      15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğren-    Final Ortaokulu aynı puanı aldılar. Bu üç okul yedek
      cisi Ahmet Taha Doğan, ikinciliği Artvin Anadolu İmam   sorularda yeniden yarışarak yeniden aynı puanı al-
      Hatip Lisesi öğrencisi Salih Gezerler, üçüncülüğü ise   dılar. Tekrar eşitlik bozulmayınca üç okul arasında
      Rize Çayeli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Meh-    kura çekilerek yarışmanın birincisi belirlendi. Çekilen
      met Kerim Kuru kazandı.                  kura sonunda birinciliği Merkez Atatürk Ortaokulu
      Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın Bölge Finalin-   elde etti.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9