Page 3 - Gümüşhane MEM - Edergi
P. 3

Bakanlığımızın başlattığı bizlerinde çok önemsediği Çalıkuşu dergimizin 10. Sayısı ile karşınızdayız. Ya-

      şadığımız çağda, yeni dünyada, eğitim kurumlarının rekabet gücünü büyük oranda öğrenme hızları
      belirliyor. Bir bilgiyi işleme ve kullanma süresini ifade eden öğrenme hızı, bir eğitim kurumunun eği-
      tim-öğretim programları ve uygulamalarının niteliğini artırıyor. Yeni nesil artık özgeçmişleri yerine, öz
      geleceklerini hazırlıyor. Geçmişte hayata geçirilen çalışmalar kadar artık gelecekte hayata geçirilecek
      çalışmaların planlanması da önem kazandı. Yeni dünya düzeninde sürdürülebilir eğitimle başarılı olmak
      konusunda tüm paydaşlar elini taşın altına koymalı. Akıllı bir şehirde, akıllı bir evde yaşanacak yılların
      artık yakın olduğunu , mesleği eğitimin zorunlu olduğu, günümüzde tüm ezberlerimizin bozulmaya baş-

      ladığı bir zaman dilimindeyiz.
      Yeni dünya düzeninde başarılı olmak için tüm eğitim-öğretim çalışmaları, geleceği referans almalı. Bu
      açıdan bakıldığında öğrencileri hedeflerine ulaştıracak akademik çalışmalarla birlikte geleceğin tekno-

      lojileriyle destekleyen çalışmaların da önemsenmesi, nesillerin; akademik, sosyal ve spor alanlarında
      yeteneklerini keşfederek ve potansiyellerini fark ederek yetişmelerinin sağlanması gerektiğini önem-
      siyoruz.

      Tüketen değil üreten bir gençlik yetiştirmeği, daha adil toplumlar ve daha canlı ekonomilerin sahip
      olacak bir gençlik yetiştirmek amacımız olmalıdır. Yakın gelecekte , bugünden tüketmeye başladığımız
      kaynaklar yerine alternatif kaynaklara dönüş sağlanacak.. Öğrencilerin tüketen değil üreten kişi ol-
      maları hedeflenmeli. Gelecekte insan işgücünün yerini alacak makine ve robotların yazılımını yapacak
      öğrencileri, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen ve kendi kendine yetebilen nesil olarak yetiştirmek çok
      değerli.

      Başarının ölçülebilir olması, hedeflerinin doğru belirlenmesi ve hayata geçen her bir verinin değerlendi-
      rilmesi gerekir. Diğer bir yandan başarı, amacına ulaşmalı, yaygın etki göstermeli ve toplumlara fayda
      sağlamalı. Eğitim öğretim çalışmalarında teorikten pratiğe, A’dan Z’ye tüm detayları ile ölçme değer-

      lendirme süreçleri de yürütülmeli. Hedef davranış olarak, öğrencilerin her bilgi düzeyinde desteklenerek
      çalışmalarının beceriye dönüştürülerek yeni dünya düzeninde başarılara ulaşmalarının çok değerli oldu-
      ğuna inancımız tamdır. Bu duygularla yeni sayımızın hayırlara vesile olması dileklerimle çalışmalarıyla
      emek veren tüm arkadaşlarıma ve öğrencilerimşze teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.


                                                 Metin YALÇIN

                                               İl Milli Eğitim Müdürü
   1   2   3   4   5   6   7   8